Skip to content
Darmowe bilety MZK od Geparda. Warunki Promocji.

 

Aby skorzystać z promocji „darmowy bilet od Geparda” należy:  

 

  1. Założyć Opolską kartę autobusową „Opolka”, która jest jedynym nośnikiem biletu okresowego.  

W celu wykonania karty należy udać się do jednej z trzech kas biletowych zlokalizowanych na terenie Opola. 

 

Kasy znajdują się: ul. Ozimska 15, pętla Pużaka oraz ul. Niemodlińska 19B (pawilon Karo) i są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00 -19:00.  

 

  1. Aby otrzymać kartę należy wypełnić wniosek osobiście w kasie i przedłożyć sprzedawcy dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych osobowych lub elektronicznie na stronie:

https://ebilet.mzkopole.pl/GetCard.

*Potrzebne będzie 1 zdjęcie do zeskanowania (format legitymacyjny), a w przypadku posiadania uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych, dokument potwierdzający uprawnienia, np. ważna legitymacja szkolna w przypadku uczniów.  

   W kasie biletowej poprosić o zakup biletu okresowego na 1 miesiąc na wszystkie linie autobusowe.

 

  1. Płatność wyłącznie gotówką. Za bilet należy pobrać fakturę VAT na dane:

 

          GEPARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  1. Romana Horoszkiewicza 2B

45-309 OPOLE

NIP: 7543091743

REGON: 360994958

 

  1. Podstawą zwrotu kosztów za bilet miesięczny jest przekazanie Faktury za zakup biletu do naszego biura, na tej podstawie zostaje wypłacona równowartość zakupu biletu.
  2. Kwota zwracana w całości dotyczy tylko imiennego biletu miesięcznego na wszystkie linie MZK, opłaconego gotówką.                                                                          *Promocja ważna jest do 30.04.2022r