Skip to content

Kursy ADR

Przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień, zgodnych z międzynarodową konwencją ADR.
Prowadzimy szkolenia w zakresie od kursów podstawowych ADR do specjalistycznych, które przygotowują do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia oraz zapewnią bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Egzamin, którego zaliczenie pozwala uzyskać zaświadczenie ADR, realizowany jest po zakończeniu szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Zaliczenie egzaminu pozwala uzyskać po raz pierwszy lub przedłużyć ważność zaświadczenia ADR.

Najbliższy termin szkolenia

20.04.2023

ADR Podstawowy

Czas trwania
18 godzin teorii + 1 godzina praktyki

 

 

ADR Cysterny

Czas trwania
13 godzin teorii + 1 godzina praktyki

ADR Klasa I

Czas trwania
8 godzin

ADR Klasa VII

Czas trwania
8 godzin

Kursy ADR doskonalące

Kurs ADR doskonalący przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają uprawnienia i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat.

ADR Podstawowy doskonalący

Czas trwania
14 godzin teorii 

 

Cena
400 zł

 

ADR Cysterny doskonalący

Czas trwania
6 godzin teorii

Cena
300 zł

 

ADR Klasa I doskonalący

Czas trwania
5 godzin teorii

Cena
do uzgodnienia 

 

ADR Klasa VII doskonalący

Czas trwania
5 godzin teorii

Cena
do uzgodnienia