Skip to content

Kursy ADR

Przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień, zgodnych z międzynarodową konwencją ADR.
Prowadzimy szkolenia w zakresie od kursów podstawowych ADR do specjalistycznych, które przygotowują do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia oraz zapewnią bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Egzamin, którego zaliczenie pozwala uzyskać zaświadczenie ADR, realizowany jest po zakończeniu szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Zaliczenie egzaminu pozwala uzyskać po raz pierwszy lub przedłużyć ważność zaświadczenia ADR.

Najbliższy termin szkolenia

–.–.2021

ADR Podstawowy

Czas trwania
19 godzin

ADR Cysterny

Czas trwania
13 godzin

ADR Klasa I

Czas trwania
8 godzin

ADR Klasa VII

Czas trwania
8 godzin