Skip to content

Zapraszamy do Pracowni badań psychologicznych w Naszej siedzibie 

 

Teraz Komplet badań psychologicznych zrobisz u Nas na miejscu !!!

 

Gabinet Psychologiczny świadczy usługi w zakresie: 

 

 

Badania psychotechniczne kierowców

 

 • kierowców wszystkich kategorii
 • instruktorów i egzaminatorów
 • osób skierowanych przez właściwe urzędy ze względu na przekroczenie 24 punktów karnych, jazdę po alkoholu lub udział w wypadku drogowym

Badania prowadzone są w oparciu o następujące przepisy:

 • ustawę o kierujących pojazdami
 • ustawę o transporcie drogowym
 • rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców

Przeprowadzamy również badania osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia badania widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie oraz widzenia stereometrycznego.

 


 

   

Badania psychotechniczne operatorów

 

Przeprowadzamy badania dla osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej np.:

 • operatorów koparek, koparko-ładowarek
 • dźwigów
 • wózków jezdniowych

Badania wykonywane są na podstawie, między innymi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Ponadto zrobisz u Nas badania w zakresie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na wysokości.

 

 


 

 

Badania do pozwolenia na broń

 

 

W Naszym gabinecie wykonujemy badania osób starających się o pozwolenie na broń do celów:

 • łowieckich
 • sportowych i kolekcjonerskich
 • ochrony osobistej
Ponadto, na podstawie odrębnych przepisów, wykonujemy badania:
 
 • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • strażników miejskich, gminnych
 • inspektorów transportu drogowego
 • kandydatów na kuratorów, prokuratorów, sędziów

 


 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

§ 13. Opłata za:

1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł.

Badania kierowców – 150 zł.
Badania osób kierujących pojazdami służbowymi – 100 zł.
Badania operatorów sprzętu – 80 zł.
Badania wysokościowe – 80 zł.
Badanie widzenia zmierzchowego/wrażliwości na olśnienie/stereometryczne/ – 50 zł.

 

Dla firm, w przypadku badań grupowych, istnieje możliwość negocjacji niektórych cen.

Badania realizowane przez:

Pracownię Badań Psychologicznych Psychotech Grzegorz Pajestka

Rezerwacja terminów badań odbywa się telefonicznie lub osobiście w siedzibie

Gepard Sp. z o.o.

ul. R. Horoszkiewicza 2B (I piętro nad odziałem Banku PKO)

Tel. dr. Grzegorz Pajestka 508 158 959 

Biuro Gepard: 77 453 93 50, 793 969 000 

 


 

 

Więcej informacji

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ