Skip to content

Żurawie przewoźne i przenośne (HDS)

Szkolenia mają na celu przygotować słuchaczy do egzaminu UDT i uzyskania kwalifikacji wymaganych do obsługi takich urządzeń jak na przykład: wózki ,,widłowe” , suwnice, żurawie, podesty, dźwigi . Zajęcia teoretyczne prowadzone są on-line i stacjonarnie a zajęcia praktyczne na urządzeniach i placu lub w hali. Organizujemy szkolenia z obsługi każdego z urządzeń podlegających dozorowi technicznemu a dzięki dużej wiedzy i doświadczeniu, zdawalność na naszych egzaminach jest bardzo wysoka. Cena obejmuje szkolenie i egzamin UDT

NOWY TERMIN

Najbliższy termin szkolenia

–.–.2021

Zajęcia teoretyczne

12 godzin

Zajęcia praktyczne

6 godziny

CENA

1275 PLN

Uprawnienia

Szkolenie wraz z egzaminem UDT.

Wymagania

Kurs na żurawie przewoźne i przenośne (HDS) jest skierowany do osób, które ukończyły 18. rok życia oraz posługują się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym złożenie egzaminu przed komisja egzaminacyjna UDT.

Więcej informacji

Jesteś zainteresowany kursem prawa jazdy kategorii A w najlepszej szkole jazdy w Opolu? Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.